Proosdijkoerier

De vereniging verzorgt vier maal per jaar de uitgave van het tijdschrift “De Proosdijkoerier”. Hierin wordt aandacht besteed aan de historische gebeurtenissen die betrekking hebben op het gebied van De Ronde Venen en die het gemaakt hebben zoals het nu is. Een voorbeeld van een artikel over een gebeurtenis waarbij de naam Mijdrecht ook buiten deze regio een rol speelde, verscheen in jaargang 18, nr. 4 (december 2002) en vindt u hier in pdf-formaat. De hiervoor benodigde Acrobat Reader kunt u eventueel downloaden van de Adobe site.


De redactie is als volgt samengesteld:

Redactiecommissie:
J.A. Frankenhuizen Trilgras 16 3648 JD Wilnis tel.: 0297-282938
A. Hagen Toermalijn 1 3643 AA Mijdrecht tel.: 0297-287550
L.G.J. Rouwenhorst Karekiet 72 3641 ZJ Mijdrecht tel.: 0297-284173
F.J. de Wit Maarschalkstraat 9 3641 HL Mijdrecht tel.: 0297-283167
 
Eindredacteur en redactie-adres:
J.A. Frankenhuizen Trilgras 16 3648 JD Wilnis tel.: 0297-282938
    Email: jfrankenhuizen@hetnet.nl

 

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"
Postadres: Postbus 65, 3648 ZH  Wilnis
Email: info@rtn-nijefurd.nl

 

Laatst gewijzigd: 17-01-2003