Deze jaargang (19 - 2003)

Nummer 1 (maart 2003)

Het volgend nummer van de Proosdijkoerier verschijnt in maart 2003. We gaan dan verder met deel 2 van de grondleggers van de Ronde Venen met name Adrianus Verdam als notaris, als broer van de burgemeester, als grootgrondbezitter, als veenman, als bestuurder en als diaken. In een ander artikel gaan we in op het notariaat en dan met name hoe men vroeger notaris kon worden en de oorsprong van het notariaat. In de zeventiger jaren was er sprake van de aanleg van de A3. Een nieuwe rijksweg van Amsterdam naar Rotterdam via Mijdrecht. Veel mensen zijn bij de berichtgeving hierover erg bezorgd geworden. We reageren op de foto die geplaatst werd met de vraag: Wie zijn dit? Gebleken is dat het een oude foto betrof die in meerdere uitvoeringen gedistribueerd is geworden. Sommige mensen reageren met aanvullingen, ander verwijzen naar eerdere publicaties. Verder hebben we een artikel ontvangen over een koeienslachtplaats in Wilnis en hoe men daar noodslachtingen verrichtte. Daarnaast zijn er drie artikelen ontvangen over de situatie in De Ronde Venen in de Napoleontische tijd en hebben we deel twee over de bebouwing en de bewoning van Oudhuizen tussen 1800 en 1858. Verder een artikel over de tijd toen er nog treinen door de Ronde Venen reden en informatie over het archief van het hoogheemraadschap Amstel, Vecht en Venen. Ook is er aandacht voor de vernieuwde website. Het is teveel om allemaal in een editie te kunnen plaatsen. Wat er niet in kan komt de volgende keer. Daarover beslist het redactieteam.

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"
Postadres: Postbus 65, 3648 ZH  Wilnis
Email: info@rtn-nijefurd.nl

 

Laatst gewijzigd: 08-02-2003