Proosdijer Publicaties

Via de Stichting “Proosdijer Publicaties” verschijnen er bijzondere publicaties betreffende de geschiedenis van De Ronde Venen.

Verschenen zijn:

Wees, van drs. P.J.J.M. e.a. Twee parochies verenigd in Driehuis. Schetsen uit tien eeuwen geschiedenis van parochie en samenleving in Mijdrecht en Wilnis rond de kerk van de heilige Johannes de Doper. De Ronde Venen, 2000.

Turkenburg, A. Vinkeveen en de Tweede Wereldoorlog. Een beschrijving van de invloed van de oorlogsjaren 1940-1945 op het leven van Vinkeveen. Wilnis, 2000.


Van beide boeken zijn nog enkele exemplaren te koop. Informatie hierover vindt u bij de rubriek winkel.

Momenteel is de stichting bezig de mogelijkheid van uitgifte van 2 boeken te onderzoeken:
- verdwenen middenstand in De Ronde Venen;
- de geschiedenis van Vinkeveen en Waverveen.

Voor het boek “verdwenen middenstand” heeft de stichting behoefte aan foto’s en verhalen.
Heeft u materiaal of informatie over dit onderwerp wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met:
- voor Mijdrecht: E. Swaab, Dorpsstraat 6, 3641 EC Mijdrecht, (tel. 0297-287469)
- voor Vinkeveen en Waverveen: H. Strubbe, Kievitslaan 20, 3645 KL Vinkeveen, (tel. 0297-262560)
- voor Wilnis: P.C. Grundmann, Herenweg 38, 3648, CJ Wilnis, (tel. 0297-281578)

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"
Postadres: Postbus 65, 3648 ZH  Wilnis
Email: info@rtn-nijefurd.nl

 

Laatst gewijzigd: 20-10-2002